...Welc♥me t♥ bl♥g... Kru P♥y...

♥ ประมวลภาพวันเปิดบ้านคุณธรรมนำความรู้

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2552

วันเปิดบ้านคุณธรรมนำความรู้


กิจกรรมแข่งขันเกม 24


บอร์ดสนุกกับเกมคณิตศาสตร์


บรรยากาศในการแข่งขันเกม 24


นักเรียนที่ชนะการแข่งขัน เกม 24

ไหว้พระ 9 วัด ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เก็บภาพที่วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เก็บภาพบนเจดีย์องค์ใหญ่


จุดธูปและเทียนเพื่อกราบพระ
... ไปไหว้พระที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันเถอะ ^^ ...

♥ ประมวลภาพกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด